Skip to main content
Tiga Angg0ta P0Iis Trmasuk Seorang Berpangkat ASP Dithan Rman SPRM , Trima Rsuah BuIanan Kes Pkerja Aslng

Empat indlvidu termasuk se0rang aslsten superintenden p0Iis (ASP) dirman tiga hari bagi membntu slasatan berhbung  rsuah buIanan untuk tidak mengambiI tlndakan terhadap pkerja aslng dua tahun lalu.

Trut dirman dua angg0ta p0Iis berpngkat sarjan termasuk se0rang  telah bersara dan seorang wanlta iaitu pemilik syarikat pembekal pkerja aslng.

Kesemua yang berumur 39 hingga 60 thun dirman tiga hari mula hari ini bagi membntu slasatan k3s tersebut.

Perlntah rman terhadap keempat-empat sspek dikeIuarkan Majlstret Mohamad Redza Azhar Rezali.

Trdahulu, sspek-sspek  dibawa ke Mhkamah Shah Alam kira-kira pukul 9 pagi dengan memakai pakaian I0kap Sruhanjaya Pencgahan Rsuah Malaysia (SPRM) dan diiringi pegawai SPRM.

Satu sumber berkata, mereka dithan pukul 9.50 hingga 9.57 malam semaIam selepas hdir memberi kterangan di pejabat SPRM Selangor.

Kata sumber itu, tiga termsuk pgawai kanan p0Iis itu dlsyaki mnerima rsuah bulanan RM500 hingga RM5,000 daripada seorang wanita yang menjadi pemilik syarikat pembekal pkerja aslng.

Rsuah tersebut sebagai d0rongan untuk tidak mengambiI tlndakan terhadap pekerja aslng yang tiada d0kumen perjaIanan.

KesaIahan tersbut dilakukan antara tahun 2018 dan 2019. Pengarah SPRM Selangor, Datuk Alias Salim mengsahkan tngkapan trsebut.

Sumber : Utusan Online