Skip to main content
Tanah Gurun Grsang MuIa Menghijau , Iklim Sjuk Menuju Ke Semenanjung Arab Brsama Salji & Hujan

Padang pasir dan gurun terkenaI dengan kerlng, tndus dan tempat yang paling susahh untuk memperoIeh air dan tumbuhan-tumbuhan hidup menghijau. Di dunia, terdapat empat jenis gurun iaitu gurun kutub, gurun sub tropis, gurun musim dingin dan gurun pesisir. Daripada keseluruhan daratan bumi, 1/3 daripadanya terdiri daripada gurun kerlng dan tndus. Daripada jumlah tersebut, Gurun Arab adalah gurun terluas di benua Asia dan keempat terbesar di dunia dengan keluasan 2.33 juta kilometer persegi yang merentasi Yaman, Teluk Parsi, Oman, Jordan dan Iraq. Manakala gurun Sahara pula dengan keluasan 9.2 juta km2 meliputi Algeria, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maghribi, Niger, Sudan dan Tunisia yang berlandskap batu dan tndus.

Daripada fakta tersebut, kedudukan tanah yang grsang ini khususnya negara Arab akan berubah menjadi Iembah subur dan hijau dengan tumbuhan. Semenanjung Tanah Arab secara geografinya terdiri daripada 70% kawasan gurun dan grsang, namun Nabi SAW bersabda bahawa salah satu daripada tanda kiiamat adalah Semenanjung Arab akan menjadi padang rumput dan sungai yang mengalir. Nabi SAW bersabda bermaksud: "Tiada berlakunya kiiamat sehingga harta melimpah-ruah, sehingga seseorang keluar dengan membawa zakat hrtanya namun tidak menjumpai orang yang layak menerimanya. Tidak berlakunya kilamat sehingga Tanah Arab Kembali hijau dipenuhi sungai." (Hadis  Riwayat Muslim,  no. 157)

Dulu semenanjung tanah arab dipenuhi kebun & hutan

Pada satu ketika dahulu, Semenanjung Tanah Arab adalah tanah yang dipenuhi dengan kebun-kebun, hutan dan sungai. Perkara ini adalah bersandarkan bukti saintifik daripada penemuan kuantiti petroleum dan gas yang sangat banyak. Ini adalah kerana proses bagi petroleum dan gas terbentuk adalah berdasarkan bahan mendapan daripada tumbuhan dan haiwan di bawah permukaan bumi dalam lingkungan ratusan tahun. Oleh itu, selepas fen0mena perubahan ke atas daratan dunia, maka situasi Semenanjung Arab adalah seperti yang dilihat pada sebelum ini dengan keadaan gurun yang grsang dan kerlng.

Imam Nawawi RA berkata mengenai pengrtian kembalinya negeri Arab sebagai padang rumput dan sungai adalah seperti berikut:  "Maknanya – Wallahu a'lam – bahawa mereka (penduduknya) akan meninggaIkan dan menjauhinya sehingga menjadi tidak terurus, tidak ditanam dan tidak disiram dengan airnya. Perkara ini terjadi kerana kurangnya kaum lelaki, banyaknya peperangan, bertompok-tompok fltnah, dekatnya hari kiiamat, nipisnya pengharapan dan tidak adanya perhatian untuk mengelolanya."

Walau bagaimanapun, Yusuf bin Abdullah Yusuf al-Wabil dalam kitab Asrat al-Sa'ah menyatakan pndangan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi tersebut adalah kurang tepat kerana k0ndisi dan situasi Semenanjung Arab adalah negeri yang tndus, berpasir dan kurang tumbuh-tumbuhan. Pada umumnya, air akan diperoleh melalui perigi atau telaga dan tadahan air hujan. Apabila penduduknya meninggaIkan kawasan tersebut, maka tanaman akan mayti dan tidak akan kembali menjadi padang rumput  dan sungai.

Lembah kerlng dan grsang mula menghijau

Namun, pada hari ini, lembah grsang dan kerlng kontang mula menghijau dan ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur serta aliran sungai yang menjadikan kehidupan di kawasan tersebut bertukar menjadi segar dan damai. Oleh itu, zahir daripada hadis tersebut bahawa di negara-negara Arab ini akan banyak air sehingga munculnya banyak sungai  yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sehingga menjadi padang rumput, kebun dan hutan.

Situasi ini adalah kemukjizatan yang hebat mengenai perkhabaran masa Iampau yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab sebelum ini. Kedudukan tanah Arab akan mula bertukar daripada kerlng kepada menghijau dengan tumbuhan dan sungai yang mengalir di samping penemuan kuantiti simpanan air yang cukup banyak yang dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan kawasan pertanian yang luas.

Gambaran yang boleh dilihat ketika ini bagaimana padang Arafah yang satu ketika dahulu dalam keadaan tndus bertukar sedikit demi sedikit dengan pepohon kayu mula tumbuh dan menghijau sehingga ada di kawasan lembah yang mula mengalir sungai.

Dalam hadis, Nabi SAW bersabda bahawa daerah Tabuk secara khususnya akan bertukar menjadi tempat yang subur dengan tanaman.  Maksudnya hadis: "Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun pep3rangan Tabuk… Kemudian Baginda bersabda: 'Sesungguhnya esok kamu akan singgah di mata air Tabuk, Insya-Allah. Kamu juga akan sampai ke situ pada waktu duha. Maka sesiapa dalam kalangan kamu yang telah sampai di situ, jangan sesekali  menyentuh airnya sehingga aku sampai. "Lalu kami pun sampai di mata air tersebut…" Muaz berkata lagi: "Kemudian, mereka mencedok air dari air mata itu menggunakan tangan sedikit demi sedikit sehingga terhimpun dalam satu bekas." Beliau berkata: "Rasulullah SAW membasuh kedua-dua tangan dan muka Baginda dengannya, lalu air tadi dicurahkan kembali ke dalam mata air tersebut. Lantas, mata air tersebut mengalir deras, (atau katanya melimpah. Abu Ali syak pada perkataan manakah yang diucapkan) sehingga semua orang di situ dapat minum. Kemudian Baginda bersabda: "Wahai Muaz, jika panjang umurmu, lambat laun kamu pasti melihat kawasan ini dipenuhi tanaman." (Hadis  Riwayat Muslim,  no 706)

Turun saIji di negara-negara Arab lain

Pada saat ini kawasan Tabuk mula menghijau dengan sungai jernih mengalir di lembah antara gunung.  Di kawasan tersebut juga dilihat menurunkan salji selain daripada negara-negara Arab lain seperti Turki, Syria, Baitulmaqdis, Arab Saudi, Palestin, Lubnan, Mesir, Jordan dan sekitarnya yang mula terjadi sejak dari 2013 dan berlanjutan sehingga ke hari ini.

Beberapa saintis menjelaskan iklim yang lebih sejuk sedang bergerak dan menuju ke Semenanjung Arab yang membawa bersama salji dan hujan. Situasi ini secara langsung membawa rahmat yang besar dalam kehidupan khususnya tumbuh-tumbuhan.

Jika dilihat kepada kajian saintifik, saIji adalah antara komponen utama dalam pembentukan tanah yang menjadi kondisi tanah tersebut lembab dan berair. Dengan keadaan yang berlajutan ini, maka tanah yang dahulunya gersang dan kering bertukar menjadi  subur. Ini tidak termasuk hujan yang sering kali turun terutama di kawasan Riyadh dan sekitarnya.

Perkara ini adalah kekuasaan Allah SWT yang dapat menukar sesuatu kawasan daripada kawasan gurun yang kerlng dan grsang kepada kehidupan yang menghijau dan sungai yang mengalir dalam masa yang sama sebagai panduan dan pedoman kepada manusia tentang situasi akhir zman yang semakin hampir berlaku.

Oleh itu, ziarah dan kunjungan ke tanah Arab tidak hanya terhnti kepada peneIitian kepada ksan sejarah semata-mata, bahkan melihat kepada tanda kiiamat yang dikhabarkan oleh Baginda Nabi SAW buat umat akhir zman.

Sumber : Harian Metro