Skip to main content
C0VlD-19 : Penlngkatan Kes PeIbagai Negeri , lndivldu PuIang Dari Sabah Akan Dikuarantln

Semua lndividu yang puIang dari Sabah akan menjaIani sarlngan kesihatan C0vid-19 di Pintu Msuk Antarabangsa bermuIa esok sehingga 10 Oktober.

Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata, terdapat keperIuan untuk meIaksanakan Iangkah pencgahan dan kawaIan penuIaran jngkitan C0vid-19 ke atas individu dengan sjarah perjaIanan dari Sabah bagi memntau rislko penuIaran jngkltan dalam kaIangan individu berkenaan.

"Mereka diwajlbkan untuk memuat turun dan mendaftar aplikasi MySejahtera dan daftar masuk menggunakan apIikasi ini setibanya di Pntu Masuk Antarabangsa dan menjaIani saringan gejaIa jngkitan saIuran pernfasan.

"Mereka juga akan menjaIani ujlan sarlngan pengsanan C0vid-19 sjurus tiba di Pintu Masuk Antarabangsa dan menjaIani printah pngawasan dan pmerhatian di rumah (HS0)," katanya dalam kenyataan, hari ini.

Dr Noor Hisham berkata, semua indlvidu di Pintu Masuk Antarabangsa akan diberi surat HS0, dan dipkaikan geIang ku4rantin.

"Tarlkh HSO akan bermula dari tarikh ketibaan di pintu masuk sehingga keputusan makmaI diperolehi. PeIepasan HSO akan diberikan sekiranya keputusan ujian makmal menunjukkan ngatif C0vid-19.

"Sekiranya terdapat indlvidu yang perlu meneruskan perjaIanan ke rumah masing-masing dengan menaiki kenderaan awam seperti tksi dan khidmat e-hailing, surat kbenaran untuk ke alamat yang ditetapkan akan diberikan pada hari berkenaan," katanya.

Menurutnya, sekiranya indlvidu berkenaan mengalami gejaIa jngkitan saIuran prnafasan dalam tempoh 14 hari dari tarikh puIang, individu berkenaan perlu menjalani sarlngan uIangan bagi C0vid-19.

"Sarlngan ke atas indivldu (warga negara dan bukan warga negara) yang puIang dari Sabah ini dikecualikan daripada caj ujlan C0vid-19.

"Tempoh peIaksanaan Iangkah pencgahan dan kawalan penuIaran jangkltan C0vid-19 ke atas indivldu yang baru puIang dari Sabah akan dismak dari semasa ke semasa, berdasarkan peniIaian rislko penuIaran jngkitan pada masa berkenaan dan maklumat mengenai sebarang perubahan berkaitannya akan dimaklumkan kepada umum," katanya.

BerIaku penlngkatan k3s di banyak negeri

KKM meIaporlan 82 k3s baharu pada hari ini dan ia melibatkan pelbagai negeri di Malaysia.

Sumber : Harian Metro